Branża farb i klejów omówiła najważniejsze wyzwania dotyczące funkcjonowania rynku podczas Walnego Zgromadzenia Członków PZPFiK

Przedstawiciele 32 firm członkowskich wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Członków PZPFiK, w dniu 16 czerwca br., w Hotelu Marriott w Warszawie. Podczas spotkania odbył się najnowszy TRENDFiK z udziałem Ignacego Morawskiego, głównego ekonomisty „Pulsu Biznesu” i debata ekspercka, w której uczestniczyli prof. Marek Migalski i redaktor Jacek Pałasiński. W ramach części formalnej podjęto ważne decyzje dotyczące działalności PZPFiK i zaprezentowano nowe firmy członkowskie.

Walne Zgromadzenie Członków PZPFiK cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Wydarzenie obfitowało w najnowsze, branżowe informacje, umożliwiło podjęcie kluczowych decyzji organizacyjnych i stanowiło doskonałą okazję do bezpośrednich rozmów. Spotkanie podzielone było na dwie części – część seminaryjną i formalną.
TRENDFiK i debata ekspertów.

Zgodnie z hasłem: „Wiedza ułatwia zmiany”, PZPFiK dostarcza swoim członkom wiarygodnej wiedzy na temat funkcjonowania rynku. W ramach pierwszej, seminaryjnej części spotkania odbył się więc najnowszy TRENDFiK z udziałem Ignacego Morawskiego, głównego ekonomisty „Pulsu Biznesu”. W prezentacji ekspert przedstawił sytuację Polski i całej światowej gospodarki w świetle najnowszych danych makro i mikroekonomicznych. Na tej podstawie przeanalizował również ryzyko stagflacji i to, jak może ona wpłynąć na prowadzenie biznesu, w tym funkcjonowanie branży farb i klejów.

Część seminaryjna to także zawsze debata znanych i cenionych ekspertów. W tym roku, na zaproszenie PZPFiK udział w niej wzięli: prof. Marek Migalski, politolog, publicysta i komentator polityczny oraz redaktor Jacek Pałasiński, wieloletni korespondent TVN24, dziennikarz i publicysta. Eksperci rozmawiali o tym, jakim krajem będzie Polska jesienią 2023 roku po wyborach parlamentarnych i przedstawili ocenę skutków politycznych oraz ekonomiczno-społecznych wyników wyborów. Aktywny udział w dyskusji wzięli też uczestnicy spotkania.

W ramach części formalnej Walnego Zgromadzenia Członków, przedstawiono cztery nowe firmy członkowskie: Ciret Sp. z o.o., CFI S.A. (Symbase), Synthos S.A. i Złoty Stok Sp. z o.o. Tym samym grono firm członkowskich powiększyło się i liczy obecnie 32 przedsiębiorstwa z rodzimej branży farb i klejów.

Zgodnie z podjętymi uchwałami, przyjęto sprawozdanie z działalności PZPFiK w 2022 roku, zatwierdzono budżet organizacji na rok bieżący i wprowadzono możliwość ubiegania się o reelekcję dla obecnych Członków Zarządu PZPFiK.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków otrzymali również pilotażowe wydanie NEWSFiK – nowego cyklicznego przeglądu najnowszych i najważniejszych informacji z życia branży oraz działalności Związku. NEWSFiK będzie wydawany kwartalnie i dystrybuowany wśród firm członkowskich organizacji, dostarczając im unikalnej wiedzy.

Zapraszamy do śledzenia działań PZPFiK na profilu organizacji na Facebook’u: facebook.com/PZPFiK

oraz w serwisie LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/polski-zwi%C4%85zek-producent%C3%B3w-farb-i-klej%C3%B3w/?viewAsMember=true

***
TRENDFiK to przygotowany przez PZPFiK cykl spotkań z udziałem ekspertów, na temat aktualnych trendów gospodarczych, zagadnień produktowych i legislacyjnych – unikalna porcja branżowej wiedzy z „pierwszej ręki”. Pełen dostęp do przygotowanych w ramach TRENDFiK danych otrzymują członkowie PZPFiK. Dzięki temu, firmy członkowskie PZPFiK zyskują aktualną wiedzę, niezbędną w działalności biznesowej.