Boom na usługi zarządzane

Jacek Szczepański wiceprezes ds. operacyjnych Atende

Managed Services to jeden z najszybciej rozwijających się trendów w świecie IT. Powodem są nie tylko względy ekonomiczne, lecz także to, że jakość usług świadczonych przez podmiot zewnętrzny jest często znacznie lepsza niż próba zapewnienia ich wewnętrznymi zasobami. W przypadku Atende wysoką jakość usług zarządzanych gwarantuje zespół ponad 50 inżynierów. Firma już od ponad 25 lat ma na bieżąco do czynienia z wdrażaniem i utrzymywaniem wiodących
technologii. Co więcej, szybkość zmian na rynku wymusza transformację zespołów IT z jednostek świadczących usługi serwisowe w jednostki strategiczne, które dzięki wprowadzeniu MS mogą skupić się na rozwoju produktów i podstawowym biznesie.

Dla Atende Managed Services oznacza usługi wsparcia IT wystandaryzowane co do zakresu, jakości i ceny. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce świadczymy je na podstawie profesjonalnego Katalogu usług (zawierającego ich ponad 100, od zasilania gwarantowanego czy klimatyzacji przez infrastrukturę ICT, do wsparcia organizacyjnego zespołów IT) z przypisanymi procedurami, systemem raportowania oraz rozliczania. Umiemy też pokazać klientom mierzalne efekty pracy IT, np. czy nastąpił wzrost wydajności, bezpieczeństwa lub efektywności, poprzez określenie odpowiednich KPI tych wielkości. Stałe monitorowanie i automatyczne rozliczanie jakości usług odbywa się dzięki Systemowi Monitorowania Atende. Umożliwia on również monitorowanie wydajności i jakości kluczowych dla danej firmy aplikacji biznesowych.

Dlatego jeśli w twoim dziale IT brakuje ludzi lub wiedzy, nie mierzy się KPI informatyki lub aplikacje krytyczne nie mają gwarancji wystarczających zasobów, to być może nastała najwyższa pora na skorzystanie z Managed Services.