Big Data umożliwia całościowe spojrzenie

Rafał Zieliński Solution Design Manager Alcatel-Lucent Enterprise

Technologia Big Data ma wpływ nie tylko na analizy rynkowe i podejmowanie decyzji o zakupach, lecz także na bieżącą działalność operatorów. Osiągnięcia, takie jak IoT i 5G, powodują istotne zwiększenie ilości danych przesyłanych przez sieci, przy czym większość może zapewnić cenne szczegółowe informacje o działalności, o ile zostaną należycie wykorzystane. Wdrożenie wielkich zbiorów danych w branży telekomunikacyjnej wymaga pokonania wielu przeszkód, w tym związanych z szybkością ich napływu oraz rozmaitością formatów danych. Jednak wprowadzenie narzędzi zaprojektowanych z myślą o ich obsłudze, takich jak platforma programowa Hadoop i MapReduce, umożliwia ich wykorzystanie do rozpoznania regularności użycia i trendów, za jakimi podążają klienci.

Zaawansowane analizy umożliwiają uzyskanie użytecznych informacji o działaniu sieci dzięki rejestrowaniu normalnych warunków operacyjnych, które służą do wyznaczenia akceptowalnych zakresów parametrów. Pozwalają one następnie na generowanie z wyprzedzeniem ostrzeżeń, dzięki którym można rozpoznawać i izolować konkretne problemy, np. wąskie gardła przy transmisji danych czy użycie szkodliwej aplikacji. W przypadku operatorów pozwala to na przewidywanie okresów nasilonego korzystania z sieci oraz przydzielanie zasobów odpowiednio do tych prognoz.

Nawet jeśli potrzebne dane są dostępne, wykorzystanie pełnego potencjału wielkich zbiorów danych wymaga wdrożenia odpowiedniej infrastruktury, umożliwiającej sprawne ich przesyłanie do odpowiednich centrów przetwarzania danych. Przygotowanie infrastruktury sieciowej i przystosowanie jej do wymagań związanych z Big Data umożliwi operatorom zmianę podejścia do zarządzania siecią, utrzymania sieci i prognozowania popytu — z interwencyjnego na prognostyczne.