Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że  w grudniu 2017 r. stopa bezrobocia wynosiła 6,6%.

W polskiej gospodarce jest nadal bardzo duża pula osób długotrwale bezrobotnych, co ogranicza możliwości, aby bezrobocie spadało w szybkim tempie. Jednak zanotowano już ponad 130 tys. wakatów i można spodziewać się, że ta liczba będzie wciąż rosła.

– Rok 2018 to czas, kiedy spodziewamy się kontynuacji spadków bezrobocia – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Andrzej Kubisiak, szef biura prasowego Work Service – Nie będą one tak dynamiczne, jak w ostatnich latach – natomiast oczekujemy, że bardzo duży popyt na pracę spowoduje zmniejszenie bezrobocia w Polsce poniżej 6%. Firmy będą tworzyć wiele miejsc pracy, a trudności rekrutacyjne będą na tyle wyraźne, że część stanowisk będzie nadal nie obsadzonych – podkreślił Andrzej Kubisiak.

Jak wynika z centralnej ścieżki projekcji NBP bezrobocie w 2018 roku spadnie do 4,3%. Pracodawcy muszą zwrócić uwagę na politykę kadrową i koszty rotacji.