Bezpieczeństwo systemów i chmura publiczna

Mieszko

Mieszko Jeliński
Business Line Manager – Security, Dimension Data Polska

Obserwujemy, że w skali światowej administracja publiczna jest na pierwszym miejscu pod względem ryzyka cyberataku. Sytuacja ta ma wpływ na strukturę inwestycji IT także w Polsce. Pomimo widocznej w badaniach EMC rezerwy, z jaką przyjmowane są technologie przetwarzania w chmurze, okazać się może, że w dłuższej perspektywie są one jednym z lepszych rozwiązań problemów związanych np. z brakiem wystarczająco kompetentnej i licznej kadry technicznej, szczególnie w obszarze security. Moim zdaniem właśnie kwestie związane z bezpieczeństwem systemów będą istotnymi argumentami za migracją do chmur nie tylko środowisk data center, lecz także desktopów. Urządzenia końcowe i ich użytkownicy stali się najsłabszym ogniwem w procesie bezpieczeństwa, a ich zabezpieczenie coraz więcej kosztuje.

Ponadto brak wystarczającej kontroli nad zabezpieczeniem urządzeń końcowych wpłynął na dalsze zmiany w sieci. Systemy bezpieczeństwa trzeba było dostosować do wykonywania głębokiej analizy pakietów w celu wykrycia, z jakich aplikacji korzystają użytkownicy. Powstała nowa kategoria bardzo kosztownych urządzeń bezpieczeństwa – tzw. firewalli nowej generacji.

Wysoka pozycja projektów security widoczna w ankiecie EMC to także efekt inwestycji w zapewnienie ciągłości pracy data center w przypadku dużej awarii lub przerwy w działaniu całego obiektu. Alternatywą dla nich mogą być chmury publiczne – szczególnie w przypadku mniejszych jednostek administracji – również w zakresie archiwizacji danych.