Bezpieczeństwo dostaw żywności

W czwartek, 24 marca 2022 r., europarlament przyjął rezolucję o potrzebie pilnego planu działania UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Unii i poza nią po inwazji Rosji na Ukrainę. W tekście rezolucji eurodeputowani zaapelowali o natychmiastową pomoc w postaci dostaw żywności dla Ukrainy oraz o uruchomienie nowej unijnej strategii produkcji żywności. Biorąc pod uwagę poważny wpływ, jaki rosyjski atak na Ukrainę będzie miał na bezpieczeństwo żywnościowe, europarlament wezwał do udzielenia Ukrainie długoterminowej humanitarnej pomocy żywnościowej zarówno ze strony UE, jak i na szczeblu międzynarodowym. W dokumencie stwierdzono m.in., że UE powinna otworzyć korytarze żywno- ściowe do i z Ukrainy, które będą alternatywą dla zamkniętych portów Morza Czarnego. Wskazano przy tym, że ukraińskim rolnikom należy zapewnić brakujące nasiona, paliwo i nawozy. Posłowie do PE uważają, że zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna w Ukrainie pokazały, że Unia musi zmniejszyć swoją zależność od importu od zbyt małej liczby dostawców. Eurodeputowani wezwali do dywersyfikacji dostaw z krajów trzecich, a w perspektywie krótkoterminowej domagają się, by Komisja oceniła, w jaki sposób złagodzić wpływ wysokich cen nawozów na rolników. Aby zmniejszyć zależność od importu nawozów w perspektywie długoterminowej, PE zaproponował przejście na alternatywne, organiczne źródła składników odżywczych dla rolnictwa oraz wsparcie innowacji w rolnictwie.W rezolucji zaznaczono, że Komisja powinna także zapewnić wsparcie dla najbardziej dotkniętych sektorów i uruchomić rezerwę kryzysową w wysokości 479 mln euro.