Bezcenna pomoc

Fundacja ORLEN ma na swoim koncie liczne działania charytatywne i prospołeczne. Oto przykłady:

Wsparcie dla studentów

Fundacja udziela wsparcia wielu zdolnym i ambitnym studentom z Polski, przyjętym na zagraniczne uczelnie wyższe, którzy po zakończeniu nauki wrócą do kraju i podejmą pracę w sektorze publicznym. W tym celu uruchomiła program stypendialny Bona Fide
(łac. w dobrej wierze) adresowany do polskich studentów kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (na tzw. liście szanghajskiej). Koncern przydzielił też indywidualne stypendia potomkom Polaków przesiedlonych na Wschód.

Rodzinne domy dziecka

ORLEN otacza opieką blisko 360 rodzinnych domów dziecka. Pomoc to przede wszystkim programy stypendialne skierowane do podopiecznych tych placówek, wsparcie finansowe na zabezpieczenie najważniejszych potrzeb dzieci związanych ze zdrowiem czy z edukacją.

Sprzęt dla strażaków

Na pomoc Fundacji mogą też liczyć strażacy. Łącznie, w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych”, w ciągu 19 lat strażacy otrzymali z PKN ORLEN 14 mln zł.

Moje Miejsce na Ziemi 

PKN ORLEN dofinansowuje działania prospołeczne w tzw. małych ojczyznach. Budżet programu to aż 2 mln zł.

Długi rejs „Daru Młodzieży”

Dzięki pomocy PKN ORLEN żaglowiec „Dar Młodzieży” mógł zrealizować rejs dokoła świata zorganizowany z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

BohaterON – włącz historię

W 75. rocznicę Powstania Warszawskiego PKN ORLEN po raz kolejny włączył się jako Partner Strategiczny w ogólnopolską akcję „BohaterON – włącz historię!”.

Program dla płocczan

PKN ORLEN jako odpowiedzialny sąsiad zdecydował się przeznaczyć 10 mln zł na program zdrowotny skierowany do mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. W ciągu sześciu lat środki zostaną wyasygnowane m.in. na monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie chorób.

Koncern aktywnie angażuje się we wsparcie społecznych inicjatyw skierowanych do mieszkańców Płocka. Uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, realizuje szereg działań dobroczynnych, a także propaguje aktywny tryb życia. Łącznie od 2016 r. na działania sponsoringowe i społeczne w Płocku PKN ORLEN przeznaczył ponad 21,5 mln zł.