Beata Drzazga w Polskiej Radzie Przedsiębiorców

Polska Rada Przedsiębiorców (PRP) to grupa liderów, która ma reprezentować polskich  przedsiębiorców i współpracować z rządem i partnerami społecznymi. PRP powstała, aby być aktywnym uczestnikiem w budowaniu silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski. Stworzyli ją topowi przedsiębiorcy, z ogromną wiedzą i doświadczeniem, którzy odnieśli sukces na rynku.

W skład rady wchodzą liderzy największych prywatnych firm w Polsce, w tym Beata Drzazga – założyciel  BetaMed SA, największej firmy medycznej w kraju pod względem usług świadczących opiekę długoterminową. Przewodniczącym PRP został Rafał Brzoska.

PRP opublikowała manifest założycielski, w którym wyznaczyła 10 zasad i głównych celów swojej działalności, takich jak: transparentny dialog społeczny z rządem i społeczeństwem, przewidywalność i klarowność prawa, sprawny i uczciwy system podatkowy, wsparcie dla polskich firm za granicą, współpraca kapitałowa rządu i biznesu, polska siła ekonomiczna w Europie, programy smart immigration, współpraca nauka-biznes, wyrównywanie szans dla polskich firm, oraz zielona energia i elektromobilność.

Celem takiej współpracy jest wypracowanie najlepszych dla przedsiębiorczości regulacji prawnych, likwidowanie bubli prawnych, znoszenia barier. Zamierzam  w ramach PRP zaangażować się również w działalność charytatywną i filantropijną – deklaruje Beata Drzazga.

Grupa doradcza chce być partnerem dla rządu i społeczeństwa, a także źródłem inspiracji i wsparcia dla polskich przedsiębiorców.

Beata Drzazga – utalentowany przedsiębiorca, doradca biznesowy i mentor życiowy, udowodniła niejednokrotnie siłę kobiecego sukcesu. Jest laureatką ponad 260 prestiżowych nagród i wyróżnień, które doceniają zarówno jej osiągnięcia biznesowe, jak i filantropijne. Jako założyciel BetaMed SA, największej firmy w Polsce specjalizującej się w długoterminowej opiece nad pacjentami, zyskała międzynarodowe uznanie. Jest założycielem kilku innych firm w Polsce i na świecie. Jej sukces przyciąga zaproszenia do udziału w prelekcjach na konferencjach ekonomicznych i medycznych na całym świecie.