Bank Pocztowy w chmurze AWS

Bank Pocztowy podjął decyzję o przeniesieniu swojej bankowości elektronicznej do chmury obliczeniowej firmy Amazon Web Services (AWS). Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z infrastrukturą IT, ale także umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług dla Klientów. Bank przeprowadził testy potwierdzające wydajność oraz zgodność wybranych rozwiązań z regulacjami obowiązującymi w Polsce. Potwierdziły one również wyższe tempo wdrożeń nowych funkcjonalności. Cały proces odbył się we współpracy z AWS oraz jego partnerem, firmą Tameshi. Podjęta decyzja o przeniesieniu bankowości elektronicznej do chmury obliczeniowej jest zgodna z realizowanym przez Bank kierunkiem rozwoju, która zakłada wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą na szybszy rozwój i oferowanie nowych usług.

Testy bankowości elektronicznej udostępnianej w chmurze trwały prawie 5 miesięcy. Teraz Bank Pocztowy jest gotowy do rozpoczęcia migracji swojej bankowości do rozwiązania Amazon Web Services.

Bankowość elektroniczna w chmurze to mniejsze koszty związane z obsługą infrastruktury IT, ale przede wszystkich możliwość szybszego oferowania naszym klientom nowych usług i produktów. Zaczynamy migrację naszego rozwiązania właśnie do chmury. Cały proces przenoszenia bankowości elektronicznej powinien zakończyć się w przyszłym roku. Korzystanie z chmury obliczeniowej w tym zakresie jest zgodne z dynamicznym rozwojem technologicznym Banku w ostatnich kilkunastu miesiącach oraz wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na szybszy rozwój Banku Pocztowego i oferowanie klientom nowych usług i produktów. Warto zauważyć, że jesteśmy jednym z pierwszych banków w Polsce, który nie tylko podjął decyzję, ale także rozpoczął proces przenoszenia bankowości elektronicznej do chmury obliczeniowej. W Europie Zachodniej i na świecie jest to obecnie bardzo często spotykany trend na rynku bankowym. Jestem także przekonany o korzyściach wynikających z otwarcia przez AWS polskiej strefy lokalnej – komentuje Jacek Presz, Dyrektor Biura Zarządzania IT Banku Pocztowego.

Aby przenieść bankowość do chmury obliczeniowej, Bank Pocztowy musi przestrzegać restrykcyjnych regulacji Komisji Nadzoru Finansowego. Cały proces musi być też zgodny z jego własnymi rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, dostępności i wydajności. Z tego powodu Bank Pocztowy potrzebował rozwiązania, które mogłoby automatycznie sprawdzać, czy obciążenia i zasoby w chmurze są zgodne z narzuconymi regułami. Tego między innymi dotyczyły testy, które poprzedziły migrację – komentuje Maciej Cetler, CEO Tameshi.

– Bank Pocztowy, wybierając rozwiązanie chmurowe AWS, już obecnie jest w stanie oferować swoim klientom innowacyjne rozwiązania np. ułatwiające składanie wniosków bankowych. AWS pomaga bankom na całym świecie obniżać koszty i w krótkim czasie wprowadzać nowe rozwiązania dla ich klientów przy wykorzystaniu najnowszych technologii. AWS zobowiązany jest do umożliwienia bankom korzystania z usług chmurowych AWS zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym lokalnymi przepisami bankowymi – powiedział Tomasz Olejnik, Dyrektor Generalny Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w AWS.

Bank Pocztowy dynamicznie rozwija się w obszarze cyfrowym, czego efektem jest wprowadzenie innowacyjnych usług i produktów. Instytucja może pochwalić się m.in. pierwszą w Polsce biometryczną kartą płatniczą, umożliwiającą autoryzację płatności poprzez odcisk palca. Wcześniej bank wdrożył także w chmurze system klasy CRM, który umożliwił lepsze dopasowanie oferty banku do potrzeb Klientów.

Bank pracuje jednocześnie nad wprowadzeniem „ROR na selfie”, czyli możliwości założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za pomocą skanu twarzy. Nowa usługa pozwoli na uruchomienie rachunku osobistego całkowicie zdalnie, bez potrzeby fizycznego dopełniania jakichkolwiek formalności. W ubiegłym roku Bank takie rozwiązanie wdrożył w chmurze AWS w zakresie kredytu. Klienci mogą wziąć kredyt podczas rozmowy z konsultantem, bez obecności w placówce, a potwierdzenie tożsamości odbywa z pomocą wideoweryfikacji, wykorzystującej biometryczną analizę twarzy.