AUTO1.com: na rynku samochodów używanych przybywa pojazdów elektrycznych

Handel pojazdami elektrycznymi nadal stanowi wyzwanie na niektórych rynkach, ale europejscy dealerzy planują handlować większą liczbą pojazdów elektrycznych w 2022 r.

AUTO1.com, największa w Europie platforma sprzedaży hurtowej samochodów używanych, przeanalizowała dane dotyczące handlu pojazdami elektrycznymi i przeprowadziła własną ankietę online wśród 16,7 tys. partnerów. W 2021 r. firma odnotowała ponad dwukrotny wzrost sprzedaży B2B aut elektrycznych (BEV), pojazdów hybrydowych typu plug-in (PHEV) i hybrydowych elektrycznych (HEV), osiągając łączną sprzedaż ponad 11,5 tys. sztuk. Te rosnące liczby pokazują, że przybywa pojazdów elektrycznych na rynku samochodów używanych.

Ogólny trend związany z pojazdami elektrycznymi jest niezaprzeczalny. W 2020 r. światowe zasoby samochodów elektrycznych osiągnęły poziom 10 mln (biorąc pod uwagę auta elektryczne – BEV i hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in PHEV), co oznaczało wzrost o 43% w porównaniu z rokiem 2019. W 2021 r. 37,6% nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w Europie miało możliwość ładowania elektrycznego . Według McKinsey, Europa odgrywa ważną rolę i jest na dobrej drodze do wyprzedzenia Chin i USA pod względem liczby pojazdów ładowanych elektrycznie. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) stwierdza natomiast w raporcie Global EV Outlook 2021 , że Europa jest pionierem w globalnej elektryfikacji przemysłu motoryzacyjnego. W 2021 r. pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym stanowiły 19,6% wszystkich nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w UE, w porównaniu z 11,9% w 2020 r.

Główną siłą napędową tego wzrostu były dwie polityki europejskie. Po pierwsze, unijne normy emisji dwutlenku węgla (CO2) ograniczające średnią emisję CO2 na kilometr przejechany przez nowe samochody. Po drugie, w ramach pakietów stymulujących gospodarkę wielu rządów europejskich wzrosła liczba programów dotacji do pojazdów elektrycznych, obejmujących przede wszystkim zachęty finansowe wspierające zakup pojazdów elektrycznych. Inicjatywy te mają na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii i pobudzenie przyjaznej dla środowiska mobilności.

Handel transgraniczny i pozytywny ,,efekt sieci” AUTO1.com

AUTO1.com aktywnie kupuje i sprzedaje samochody w ponad 30 krajach w Europie, przez co zarejestrowani partnerzy czerpią korzyści z handlu transgranicznego dzięki lokalnym różnicom cenowym i szerszemu wyborowi z europejskiej oferty samochodów. W rezultacie, BEV, HEV i PHEV nie są ograniczone do handlu lokalnego, ponieważ podaż i popyt na samochody może się drastycznie różnić w różnych krajach. Transgraniczny obrót samochodami BEV, HEV i PHEV na AUTO1.com osiągnął pułap 80% w 2021 r., głównie z powodu różnic w podaży, popycie i poziomie cen na poszczególnych rynkach. Patrząc na rynki, można zaobserwować różne poziomy popytu. W 2021 r. AUTO1.com odnotowało największy popyt na samochody elektryczne i hybrydowe w Danii, Finlandii i Holandii. Według ACEA istnieją ważne czynniki, takie jak liczba punktów ładowania na 100 km drogi, które korelują z lokalnymi warunkami rynkowymi w odniesieniu do pojazdów z napędem alternatywnym. Na przykład z 259 884 punktów ładowania dostępnych w Unii Europejskiej w 2021 r. ponad 30% znajdowało się w Holandii (82 172), co częściowo wyjaśnia, dlaczego w krajach o rozwiniętej infrastrukturze obserwuje się większy popyt na pojazdy elektryczne . Ponadto podatki od importu używanych samochodów do krajów skandynawskich, takich jak Dania i Finlandia, są skonstruowane w sposób sprzyjający pojazdom elektrycznym, co zwiększa popyt na nie. Udział pojazdów elektrycznych w segmencie samochodów nowych jest znacznie wyższy niż w segmencie samochodów używanych. Kraje takie jak Niemcy wspierają zakup samochodu elektrycznego wysokimi dotacjami, aby spełnić unijne normy emisji CO2. Klienci i firmy mogą otrzymać te dotacje tylko przy zakupie nowego samochodu . Dodatkowo, ze względu na regulacje rządowe i korzyści, firmy z każdym rokiem są coraz bardziej zachęcane do zwiększania udziału paliw alternatywnych.

Charakterystyka zasobów pojazdów elektrycznych

W 2021 r. trzema największymi markami samochodów elektrycznych sprzedawanych na AUTO1.com były Toyota, Tesla i Volkswagen. W większości krajów europejskich, w których działa AUTO1.com, najpopularniejszymi pojazdami elektrycznymi sprzedawanymi na platformie są hybrydowe modele Toyoty. Toyota już drugi rok z rzędu utrzymuje przewagę w segmencie nowych samochodów nad byłym liderem branży, Volkswagenem, pod względem globalnej sprzedaży pojazdów. Ponieważ rynek samochodów używanych podąża śladem rynku nowych samochodów, podobne proporcje udziałów w rynku można zaobserwować na AUTO1.com.

W 2021 r. samochody w wieku od jednego do pięciu lat stanowiły prawie 60% wszystkich pojazdów BEV, HEV i PHEV sprzedawanych przez AUTO1.com. Ok. 40% wszystkich pojazdów EV miało przebieg od 10 tys. do 50 tys. km. Pokazuje to wyraźnie, że światowa flota używanych pojazdów elektrycznych ciągle składa się z młodszych samochodów w porównaniu z tradycyjnymi samochodami z silnikami spalinowymi. W związku z tym na AUTO1.com coraz więcej pojazdów EV jest sprzedawanych w młodszych rocznikach.

Biorąc pod uwagę doświadczenia różnych dostawców AUTO1.com, producenci OEM, firmy zajmujące się leasingiem i wynajmem, mają większy udział pojazdów elektrycznych w swoim portfelu samochodowym niż niezależni lub franczyzowi dealerzy, czy też konsumenci. Z jednej strony producenci OEM, wypożyczalnie i firmy leasingowe zazwyczaj pozbywają się samochodów po upływie od 6 do 48 miesięcy. Ten krótki okres pokazuje, że charakterystyka zasobów w tych firmach ściśle podąża za trendami na rynku nowych samochodów, co skutkuje młodszą flotą samochodową. Z drugiej strony, niezależni i franczyzowi dealerzy lub konsumenci nie mają określonych ram czasowych na sprzedaż samochodów, choć najczęściej robią to po 48 miesiącach. Skutkuje to handlem starszymi samochodami, a tym samym mniejszym udziałem pojazdów elektrycznych. Inną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest fakt, że producenci OEM produkowali w poprzednich latach więcej nowych modeli EV ze względu na wysokie dotacje rządowe i inne regulacje, co prowadzi do wysokiego udziału EV w ich portfelach.

Badanie przeprowadzone przez dealerów AUTO1.com podkreśla rosnące znaczenie pojazdów elektrycznych na rynku samochodów używanych

W styczniu 2022 r. AUTO1.com przeprowadziło ankietę online wśród ponad 16,7 tys. partnerów na temat obrotu używanymi samochodami z napędem elektrycznym w 2021 r. oraz ich oczekiwań na rok 2022. Wyniki pokazują, że 34% uczestników sprzedało co najmniej jeden używany samochód EV w 2021 r., a 43% spodziewa się sprzedać co najmniej jeden EV w 2022 r. W 2021 r. więcej grup dealerskich i dealerów franczyzowych sprzedawało pojazdy elektryczne, niż miało to miejsce wśród dealerów niezależnych, przy czym 70% tych pierwszych sprzedało co najmniej jeden używany pojazd elektryczny, gdy w przypadku tych drugich było to 31%. Ok. 1/3 grup dealerskich i dealerów franczyzowych sprzedała w tym roku co najmniej 20 używanych pojazdów elektrycznych, podczas gdy tylko 6% dealerów niezależnych sprzedało taką liczbę jednostek. Zgodnie z ogólnymi europejskimi badaniami dotyczącymi mobilności elektrycznej, odpowiedzi sieci dealerskiej AUTO1.com pokazują również, że dealerzy w krajach skandynawskich (Szwecja, Dania, Finlandia) i Holandii proporcjonalnie sprzedali w 2021 r. więcej używanych pojazdów elektrycznych niż w innych krajach europejskich. Prawie 60% dealerów skandynawskich i 47% holenderskich sprzedało w poprzednim roku co najmniej jeden używany pojazd elektryczny w porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej 34%. Ponadto 14% dilerów skandynawskich sprzedało w 2021 r. ponad 100 pojazdów elektrycznych, co stanowi siedmiokrotność europejskiego poziomu 2%. W 2022 r. ok. 18% dilerów w krajach nordyckich spodziewa się sprzedać co najmniej 100 pojazdów elektrycznych.

Z wyjątkiem krajów skandynawskich i Holandii, wyniki ankiety dotyczącej pojazdów elektrycznych nie różniły się znacząco w poszczególnych krajach. Jeśli chodzi o sprzedaż co najmniej jednego egzemplarza EV w 2021 r., dilerzy z Belgii (37%) i Włoch (38%) są powyżej średniej unijnej, podczas gdy Niemcy (33%) i Francja (32%) są nieco poniżej, podobnie jak Hiszpania (29%) i Polska (20%). Jeśli chodzi o spodziewane egzemplarze na ten rok, Belgia (46%), Holandia (56%) i Włochy (44%) są powyżej średniej europejskiej wynoszącej 43%, jeśli chodzi o sprzedaż przynajmniej jednego pojazdu elektrycznego. W Niemczech (35%), Hiszpanii (39%), Francji (41%) i Polsce (29%) oczekiwania są poniżej średniej unijnej. Można zauważyć, że w niektórych krajach przejście na pojazdy elektryczne nadal stanowi pewne wyzwanie, ponieważ liczby różnią się w zależności od rynku. Przyspieszenie trendu w zakresie pojazdów elektrycznych można zauważyć, analizując rejestracje nowych samochodów.

,,Trendy, które obserwujemy na rynku nowych samochodów, zawsze później przenoszą się na rynek samochodów używanych: dzisiejsze nowe samochody to jutro samochody używane. Dlatego jako największa europejska platforma sprzedaży hurtowej samochodów używanych w Europie możemy stwierdzić, że ogólne trendy rynkowe w naturalny sposób odzwierciedlają się na naszej platformie. Im młodsze samochody, tym większy udział pojazdów elektrycznych. Możemy zaobserwować także, iż pojazdy elektryczne pojawiają się obecnie w znaczących ilościach na rynku samochodów używanych. Wspólnie z przedstawicielami branży stale aktualizujemy nasze usługi pod kątem trendów i bieżących wydarzeń. Dlatego też zaktualizowaliśmy aplikację EVA i wszystkie systemy o informacje specyficzne dla pojazdów elektrycznych, takie jak np. sprawdzenie obecności kabla do ładowania. Aplikacja obejmuje teraz wszystkie niezbędne pola i punkty danych do digitalizacji, wyceny, a w konsekwencji udanego handlu pojazdami elektrycznymi” – powiedziała Magdalena Kozłowska, Dyrektor Sprzedaży i Remarketingu na Europę Środkowo-Wschodnią w AUTO1 Group.

,,Jesteśmy firmą europejską. W związku z rosnącą liczbą pojazdów z napędem alternatywnym w Europie, AUTO1.com będzie handlować nimi jako samochodami używanymi do ponad 60 tys. zarejestrowanych partnerów. Nasza platforma hurtowa przyczynia się do łatwego i cyfrowego handlu samochodami używanymi ponad granicami, wspierając również wzrost udziału pojazdów elektrycznych. Dzięki nam dealerzy uzyskują dostęp do europejskiego rynku B2B samochodów używanych i mogą uczestniczyć w transformacji przemysłu motoryzacyjnego. Dealerzy w całej Europie mogą zawsze polegać na zróżnicowanym asortymencie, w tym na rosnącym udziale samochodów używanych z napędem elektrycznym” – dodał Piotr Baranowicz, Vice President na Europę Środkowo-Wschodnią w AUTO1 Group.

Podsumowując, AUTO1.com jest największą w Europie platformą sprzedaży hurtowej samochodów używanych. Ponad 60 tys. dealerów w ponad 30 krajach aktywnie wykorzystuje technologie i usługi AUTO1.com do digitalizacji swojej działalności związanej z samochodami używanymi. Kupujący mają dostęp do ponad 30 000 sprawdzonych samochodów używanych różnych marek. Sprzedawcy, w tym dealerzy, producenci, firmy leasingowe i wypożyczalnie samochodów, mają możliwość cyfrowej sprzedaży pojazdów w sieci dealerskiej. Ogólnoeuropejska sieć logistyczna z ponad 300 partnerami logistycznymi umożliwia również międzynarodowy handel po konkurencyjnych cenach. Wszystkie usługi są dostępne dla partnerów firmy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, na rynkowych warunkach zakupu, bez ukrytych opłat lub minimalnego zakupu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.auto1.com.

AUTO1.com GmbH jest częścią AUTO1 Group SE, wiodącej w Europie cyfrowej platformy motoryzacyjnej do kupna i sprzedaży używanych samochodów online. Grupa AUTO1 SE, z siedzibą główną w Berlinie, działa w ponad 30 krajach i osiągnęła przychody w wysokości 4,8 mld euro w 2021 r.

Wojciech Gryciuk