AUKCJA CHARYTATYWNA ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI

18 października, po raz trzynasty przestrzeń Muzeum Narodowego w Warszawie wypełni kilkadziesiąt obrazów, które będą gościły w jego murach tylko kilka dni – a wszystko z okazji Aukcji Charytatywnej ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”, dlatego też dochód z licytacji zostanie przekazany na organizację i realizację Integralnego Programu Zdrowienia osób chorych na nowotwory i ich bliskich. Działalność fundacji opiera się nie tylko na fizycznym aspekcie pomocy w powrocie do zdrowia; zapewnia również wsparcie dla duszy i umysłu, odgrywającego ogromną rolę w pokonaniu przeciwności losu.

W tym roku aukcja prezentuje wyjątkowo wysoki poziom. Pracy nad artystyczną stroną wydarzenia podjął się Dom Aukcyjny Art in House. Jego założycielka – Anita Wolszczak-Karasiewicz, z wielką starannością dokonała doboru artystów oraz ich dzieł przeznaczonych na licytację. Katalog aukcyjny zaprezentuje kilkudziesięciu polskich twórców o ugruntowanej pozycji na rynku. Podczas licytacji pojawią się między innymi prace: Karola Bąka – artysty lokującego kobiecość w świecie nierzeczywistym; Ewy Kuryluk – wybitnej malarki, rysowniczki, eseistki, historyk sztuki; Eugeniusza Gerlacha – twórcy czerpiącego z XX-wiecznych ruchów awangardowych Jacka Lipowczana – snującego emblematyczną opowieść o rzeczywistości, w której żyjemy; Rafała Olbińskiego – legendy polskiego plakatu; Leszka Sokoła – surrealisty, który pozwala nam zapomnieć o dorosłości; Janiny Wierusz-Kowalskiej – artystki prezentującej abstrakcyjne, geometryczne przestrzenie; Aliny Sibery – malarki akcentującej kobiecą stronę estetyki; Joanny Sarapaty i wielu innych.

Katalog aukcyjny będzie dostępny na stronie internetowej Fundacji www.ogrodnadziei.org.pl

oraz na stronie www.artinhouse.pl.

W czasie pokazu przedaukcyjnego dzieła przeznaczone na licytację można będzie obejrzeć w holu kinowym Muzeum Narodowego w Warszawie w dniach 17 – 18 października, godz. 10.00 -18.00.

Licytacja możliwa będzie nie tylko osobiście, ale również telefonicznie oraz online. Złożenie oferty kupna zapewni portal Artinfo, zaś licytacja internetowa zostanie przeprowadzona na żywo, za pośrednictwem platformy One Bid. Zlecenia telefoniczne lub do określonej kwoty przyjmuje kurator wystawy, Anita Wolszczak-Karasiewicz pod numerem telefonu 510 211 410 bądź drogą mailową: anita_wolszczak@artinhouse.pl

XIII Aukcja Charytatywna ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI – 18 października, godz. 18.00,

Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3 – Zapraszamy!

 

_________

Działająca od 2004 roku Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” służy pomocą osobom chorym na nowotwory i ich bliskim, zajmuje się także profilaktyką i promocją zdrowia. Opracowany przez nas Integralny Program Zdrowienia obejmuje wielostronne oddziaływania wspomagające proces leczenia onkologicznego w sferze ciała, umysłu i psychiki, a także uwzględniające rolę wsparcia społecznego. Proces ten wymaga udziału specjalistów i wsparcia osób w podobnej sytuacji życiowej.