Audi – Zmieniając stare w nowe

Dzięki projektowi współpracy „MaterialLoop”, Audi robi kolejny krok w kierunku zamknięcia cykli materiałowych w przemyśle motoryzacyjnym. Wraz z piętnastoma firmami partnerskimi działającymi w sektorze badań, recyklingu i dostaw, Audi pracuje nad ponownym wykorzystaniem w produkcji nowych samochodów tzw. materiałów pokonsumpcyjnych z pojazdów, które dotarły do końca cyklu życia produktu. Projekt jest częścią strategii gospodarki o obiegu zamkniętym Audi i dostarcza cennych spostrzeżeń na temat realizacji gospodarki cyrkularnej (CE) w praktyce.

Do tej pory bardzo niewiele materiałów używanych do produkcji nowych pojazdów pochodziło z recyklingu starych samochodów. Na przykład stal, po recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, kończy zwykle jako stal konstrukcyjna. Audi chce to zmienić, wykorzystując ponownie materiały wtórne pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji w produkcji nowych samochodów, unikając przy tym downcyclingu, czyli utraty jakości materiałów w wyniku procesu ich przetworzenia. „Projekt MaterialLoop podkreśla naszą ambitną wizję wdrożenia wysoce wydajnej koncepcji gospodarki cyrkularnej dla pojazdów wycofanych z eksploatacji” – mówi prezes AUDI AG Markus Duesmann. „Naszym celem jest odzyskanie jak największej ilości materiałów najwyższej jakości, by móc je ponownie wykorzystać w produkcji. Dzięki temu oszczędzamy cenne materiały pierwotne i możemy zmniejszyć ślad ekologiczny produktów. Jednocześnie bezpośredni dostęp do materiałów wtórnych może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dostaw w perspektywie długoterminowej. W tym wypadku nie trzeba by czekać na na nowo wydobywane surowce.”

Jeszcze w październiku 2022 roku, w ramach wspólnego projektu MaterialLoop zdemontowano 100 pojazdów, w tym między innymi zużyte tzw. samochody rozwojowe. Już sam ukierunkowany demontaż poszczególnych komponentów umożliwił zachowanie wysokiej jakości materiałów wtórnych, takich jak większe kawałki tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi. Po demontażu, we współpracy z firmami partnerskimi, pozostałe karoserie zostały rozdrobnione i posortowane na grupy materiałowe: stal, aluminium, plastik i szkło. W celu przetestowania możliwości ponownego wykorzystania tych materiałów w produkcji nowych samochodów, Audi wraz z partnerami projektu z branży recyklingu, łańcucha dostaw i środowisk naukowych, zdefiniowało i pilotowało dalszy proces recyklingu.

„W projekcie koncentrujemy się na cyklach zachodzących w ramach naszej branży, tak by móc jak najdłużej korzystać z produktów i materiałów, które zostały w nich przetworzone. Naszą wizją jest, by w przyszłości wykorzystywać mniej materiałów wtórnych z innych branż” – wyjaśnia Johanna Klewitz, szefowa działu zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw. Poza techniczną możliwością powrotu materiałów do łańcucha dostaw Audi, najwięcej uwagi poświęca się również poprawie możliwości recyklingu nowych generacji pojazdów. Projekt jest częścią strategii gospodarki cyrkularnej Audi i dostarcza cennych spostrzeżeń na temat jej realizacji w praktyce. Dennis Meinen, ekspert ds. gospodarki cyrkularnej w Audi dodaje: „W swej istocie, gospodarka cyrkularna dotyczy odpowiedzialnego wykorzystania zasobów. W centrum naszej uwagi znajduje się trwałość, możliwość naprawy, a także możliwość recyklingu naszych produktów.”

Nowe wykorzystanie stali z recyklingu w produkcji Audi A4

Projekt pilotażowy potrwa do końca kwietnia. Jednak już teraz cenne wnioski wypływające z przebiegu projektu MaterialLoop, Audi zdołało zastosować w praktyce. W rezultacie, duża część złomu stalowego poddanego recyklingowi w ramach projektu może zostać wykorzystana do produkcji nowych modeli. Na początek wyprodukowano sześć rolek stali, w około dwunastu procentach składającej się z materiałów wtórnych. Odpowiada ona wysokim standardom jakości Audi i może być wykorzystana do produkcji najbardziej wymagających elementów konstrukcyjnych. Audi planuje wykorzystać tę stal w tłoczni w Ingolstadt, do produkcji ok. 15 000 sztuk elementów wnętrza drzwi Audi A4. Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu, udział stali pochodzącej z recyklingu pojazdów może być faktycznie jeszcze bardziej zwiększony.

Ponadto Audi, wraz z firmami partnerskimi, zdobywa informacje cenne dla rozwoju produktu i projektowania przyszłych modeli. By zoptymalizować możliwość recyklingu nowych generacji pojazdów, obok poprawy technologii sortowania, decydującą rolę odgrywa tu odpowiedni projekt, tzw. „design for circularity”. W tym kontekście podzespoły samochodu i ich komponenty mają być zaprojektowane pod względem doboru materiałów, składu materiałowego i modułowości w taki sposób, by w procesie recyklingu pod koniec życia pojazdów mogły być rozdzielone według typu. Jako kolejny rezultat projektu pilotażowego MaterialLoop, Audi we współpracy z Grupą Volkswagen opracowało wytyczne dla swoich dostawców, które wyjaśniają przesłanki, zgodnie z którymi komponenty z tworzyw sztucznych mają być projektowane w taki sposób, by zwiększyć jeszcze bardziej możliwości ich recyklingu.

Doświadczenie w recyklingu szkła, tworzyw sztucznych i aluminium

Koncern z Ingolstadt zamierza w ciągu najbliższych lat systematycznie zwiększać udział materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystywanych we flocie Audi. Audi Procurement dąży więc do ustanowienia cykli materiałowych dla potrzeb motoryzacji wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe i ma sens ekonomiczny i ekologiczny.

W tym celu, wiosną 2022 roku, w kolejnym projekcie pilotażowym, Audi rozpoczęło gromadzenie wiedzy na temat recyklingu zużytego szkła samochodowego. Szyby samochodowe, które nie nadają się do naprawy, są najpierw rozbijane na małe kawałki, a następnie sortowane. Powstały w ten sposób granulat szklany jest przetapiany i zamieniany w nowe szkło płytowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Już teraz metoda ta wykorzystywana jest w produkcji szyb do modelu Q4 e-tron.

Marka Audi jest ponadto głęboko zaangażowana w recykling tworzyw sztucznych. Dzięki PlasticLoop, jednemu z trzech projektów marki w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych, Audi i producent tworzyw sztucznych firma LyondellBasell, stworzyli pionierski proces wykorzystujący recykling chemiczny do ponownego użycia mieszanych samochodowych odpadów plastikowych do seryjnej produkcji elementów do Audi Q8 e-tron. Od 2017 r., w zakładach Audi w Ingolstadt, Neckarsulm i w Győr oraz w zakładzie Volkswagena w Bratysławie, zarządza się zasobami aluminium w zamkniętym cyklu. Ścinki aluminium, które pojawiają się podczas produkcji, zwracane są bezpośrednio do dostawcy. Tam poddaje się je recyklingowi, tworząc blachy aluminiowe o tej samej, wysokiej jakości, które Audi ponownie wykorzystuje w produkcji. W ten sposób oszczędza się cenne surowce pierwotne i sprawia, że samochody wchodzą w fazę użytkowania z lepszym bilansem ekologicznym.