Audi przyłącza się do sojuszu Alliance for Water Stewardship

Audi jest pierwszym producentem samochodów segmentu premium, który począwszy od 2023 roku dołączył do Alliance for Water Stewardship (AWS). Ta globalna koalicja firm, organizacji pozarządowych i uczestników sektora publicznego, zajmuje się zarządzaniem zasobami wodnymi w całym łańcuchu wartości. Przystąpienie Audi do aliansu pozwoli zakładowi w San José Chiapa w Meksyku ubiegać się o certyfikację w ramach międzynarodowego standardu Water Stewardship, znanego również jako AWS Standard.

Czysta woda pitna jest jednym z najcenniejszych zasobów na kuli ziemskiej. Dlatego Audi w swoim programie ekologicznym Mission:Zero stawia na oszczędne i efektywne jej wykorzystywanie. Firma chce utrzymać własne zużycie wody na jak najniższym poziomie, a z czasem przestać używać wody pitnej w procesie produkcji. Przewiduje się, że do roku 2035 ważone ekologicznie zużycie wody1 na jeden wyprodukowany pojazd spadnie w pięciu zakładach produkcyjnych Audi o około połowę – z 3,75 do około 1,75 metra sześciennego. Ponadto Audi, wraz ze swoimi dostawcami, zobowiązuje się do oszczędnego zużycia wody w całym łańcuchu dostaw.

Przystępując do AWS, Audi rozszerza swoje zaangażowanie w zrównoważoną gospodarkę wodną. „Jako producent mamy obowiązek zapewnić, że w całym naszym łańcuchu wartości sumiennie i w sposób zrównoważony zarządzamy cennymi zasobami” – mówi Dirk Grosse-Loheide, członek zarządu AUDI AG ds. zaopatrzenia i IT. „Nasze zaangażowanie w sieć AWS opiera się na członkostwie i międzysektorowej współpracy z wiodącymi w branży firmami. Jednocześnie stowarzyszenie to, to również ważna platforma wymiany pomysłów z innymi korporacjami.”

Przegląd aspektów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych

AWS Standard to uznane na całym świecie ramy działania dla firm i organizacji, które chcą wykorzystywać wodę w sposób jak najbardziej efektywny i zwracać uwagę na wszystkie istotne grupy interesów w poszczególnych sektorach jej używania. Skuteczne wdrożenie standardu oznacza poprawę lokalnych aspektów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. Aby to osiągnąć, AWS kładzie nacisk na podejście „water stewardship”, które wykracza poza zarządzanie wodą i obejmuje zagadnienia związane z: dobrym zarządzaniem zrównoważonym bilansem wodnym, jakością wody oraz innymi ważnymi obszarami związanymi z wodą. Skupia się również na problemie WASH (ang. safe water, sanitation, and hygiene) czyli bezpieczeństwa używania wody, warunków sanitarnych i higieny.

„Audi jest obecnie jednym z ponad 170 przedsiębiorstw, które odgrywają wiodącą rolę w zarządzaniu zasobami wodnymi. W AWS postrzegamy członkostwo zarówno jako demonstrację zaangażowania w zasady zarządzania wodą, jak i jako praktyczną możliwość wzmocnienia wewnętrznych wyników w odniesieniu do celów związanych z wodą i celów zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się z przyjęcia AUDI AG do naszego sojuszu i jesteśmy podekscytowani wkładem, jaki koncern może wnieść w rozszerzenie globalnej, wielostronnej współpracy na rzecz bezpiecznego pod względem wodnym świata” – mówi Adrian Sym, prezes zarządu AWS.

Zużycie wody – zarówno lokalnie, jak i w ramach łańcucha dostaw

Zakład Audi w San José Chiapa w Meksyku jest w trakcie procesu certyfikacji. Będzie to pierwszy zakład Audi poddany audytowi przez AWS. Oznacza to, że tamtejsza gospodarka wodna jest badana zarówno na poziomie zakładu, jak i poza fabryką. Audytorzy zadają ważne pytania: Gdzie można zmniejszyć zużycie wody? Gdzie można zapobiec zanieczyszczeniu wody? Jak Audi może zapewnić, że inne strony, takie jak lokalni rolnicy, nie zostaną poszkodowane? Oprócz bezpośredniego zużycia w produkcji, oszczędność wody ma również wiele wspólnego ze zrównoważonym rozwojem w ramach łańcucha dostaw. „Przy produkcji akumulatorów, części metalowych i szyb zużywa się dużo wody” – mówi Marco Philippi, szef strategii zakupów w Audi. „Dlatego chcemy wykorzystać nasze członkostwo w AWS do opracowania skutecznych rozwiązań i wdrożenia ich wspólnie z naszymi dostawcami, szczególnie w regionach o dużych niedoborach wody.”

Audi México: fabryka pionierska pod względem zarządzania zasobami wodnymi

Najnowsza z fabryk Audi, w San José Chiapa w Meksyku, jest pionierem w ekonomicznym zarządzaniu wodą jako surowcem. Od 2018 roku zakład produkuje samochody w zamkniętym obiegu wody. „W takim kraju jak Meksyk, gdzie istnieje ogromne ryzyko wystąpienia suszy, korzystanie z wody w sposób, który zachowuje ją jako zasób, jest bardzo ważne” – mówi Tarek Mashhour, dyrektor zarządzający Audi México. „Jesteśmy dumni, że możemy włączyć się w proces certyfikacji w ramach standardów AWS.” Zakład ma dostęp do biologicznej oczyszczalni wody i instalacji odwróconej osmozy o wydajności 320 000 metrów sześciennych rocznie. System oczyszczania, ponownie wprowadzając oczyszczoną wodę do procesów produkcyjnych, pozwala zaoszczędzić w przybliżeniu 150 000 metrów sześciennych świeżej wody rocznie. Na terenie fabryki znajduje się również zbiornik wodny o pojemności 234 000 metrów sześciennych.

Od Neckarsulm do Brukseli: na drodze do zamkniętego cyklu obiegu wody

Kroki w kierunku zrównoważonej gospodarki wodnej podejmowane są także w innych fabrykach Audi. Audi Brussels, wraz z belgijską firmą partnerską Hydria, inwestuje w projekt „Re-Use”, którego celem jest włączenie południowej oczyszczalni ścieków w Brukseli do systemu zaopatrzenia w wodę zakładu produkcyjnego. W ten sposób powstanie zamknięty obieg wody, który pozwoli zaoszczędzić około 100 000 metrów sześciennych wody pitnej rocznie. Do 2025 roku zakład Audi w Neckarsulm zamierza zaopatrywać się w całą wodę pitną z oczyszczalni Unteres Sulmtal, do której zakład kieruje również własne ścieki. Powstały w ten sposób obieg zmniejszy zapotrzebowanie na słodką wodę o ponad 70 procent.