Audi przedstawia plany dotyczące produkcji przyszłości

Audi stawia na elektromobilność: Począwszy od roku 2026, marka z czterema pierścieniami w logo będzie premierowo wprowadzać na światowe rynki wyłącznie modele w pełni elektryczne, jednocześnie stopniowo, do roku 2033, wygaszając produkcję swoich modeli spalinowych. Na podstawie tej jasnej decyzji, podjętej w ramach strategii korporacyjnej Vorsprung 2030, Audi podejmuje obecnie działania mające na celu przygotowanie swoich zakładów na całym świecie do produkcji samochodów w pełni elektrycznych.

W przeciwieństwie do wielu swoich konkurentów, Audi, by zrealizować tę wizję, bazuje na swojej istniejącej globalnej sieci produkcyjnej. „Krok po kroku wprowadzamy wszystkie nasze zakłady w przyszłość” – mówi członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i logistyki Gerd Walker. „Nie chcemy rozpoczynać żadnych nowych, jednostkowych projektów na terenach typu „greenfield”. Zamiast tego inwestujemy w nasze istniejące fabryki, tak by finałowo były tak samo wydajne i elastyczne jak nowo budowane zakłady produkcyjne.” Według Walkera, jest to zrównoważony rozwój w działaniu – w aspekcie ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. „Droga, którą podąża Audi, pozwala oszczędzać zasoby i przyspiesza transformację marki w kierunku dostawcy zrównoważonej mobilności premium” – podkreśla Walker.

Członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i logistyki chce uczynić produkcję elastyczną i odporną na zawirowania rynkowe, tak by w dłuższej perspektywie zapewnić jej rozwój, opłacalność i stałość. Zgodnie z tym celem, biorąc pod uwagę różne perspektywy, Audi opracowało kompleksową strategię. Walker i jego zespół skupili się na następujących pytaniach: Czego oczekuje od nas społeczeństwo? Czego domagają się nasi klienci? Jakie są oczekiwania interesariuszy i czego będą potrzebować nasi pracownicy w przyszłości? Rezultatem jest idea 360factory: wizja przyszłości. Kładzie ona równy nacisk na opłacalność produkcji, jej zrównoważony rozwój, elastyczność i atrakcyjność.

Ambitny plan podążania drogą e-mobilności

Audi, docelowo do końca tej dekady, przestawi wszystkie swoje zakłady produkcyjne na całym świecie na wytwarzanie samochodów z napędem elektrycznym. „By osiągnąć nasz cel, podnosimy kwalifikacje naszej kadry i do roku 2025 uczynimy wszystkich naszych pracowników zdolnymi do pracy w warunkach przyszłości. Na szkolenia przeznaczamy budżet w wysokości około 500 milionów euro” – mówi Walker. Dwa zakłady produkcyjne – w Böllinger Höfe i w Brukseli – już teraz produkują pojazdy w pełni elektryczne. Od przyszłego roku, Audi Q6 e-tron będzie pierwszym całkowicie elektrycznym modelem, który zjedzie z linii produkcyjnej w Ingolstadt. Produkcja samochodów w pełni elektrycznych stopniowo rozpocznie się także w Neckarsulm, w San José Chiapa w Meksyku i w Győr na Węgrzech. W 2029 roku we wszystkich zakładach produkcyjnych będzie produkowany co najmniej jeden model samochodu całkowicie elektrycznego. W zależności od warunków lokalnych, produkcja pozostałych modeli spalinowych będzie stopniowo wygaszana do początku następnej dekady.

Nowe zakłady będą budowane tylko tam, gdzie potrzebne są dodatkowe moce produkcyjne. Audi i jego partner spółka FAW, budują obecnie fabrykę w Changchun w Chinach, w której lokalnie produkowane będą modele oparte na platformie technologicznej PPE (Premium Platform Electric). Będzie to pierwszy zakład motoryzacyjny w Chinach, w którym z taśmy zjeżdżać będą wyłącznie w pełni elektryczne modele Audi.
Transformacja katalizatorem wzrostu produktywności

Elektryfikacja zakładów to tylko jeden z aspektów na drodze do realizacji wizji Audi dotyczącej produkcji przyszłości. „Wykorzystamy przejście na e-mobilność, by, wprowadzając niezbędne modyfikacje, dokonać znaczącego skoku w wydajności i optymalizacji produkcji” – mówi Walker. W przyszłości sieć produkcyjna Audi ma być ekonomiczna, zrównoważona, atrakcyjna, a także elastyczna. Cztery kluczowe cele z ambitnymi liczbami: Przyszła produkcja była ekonomiczna – Audi chce do roku 2033 obniżyć roczne koszty fabryki o połowę. By to osiągnąć, marka z czterema pierścieniami w logo planuje zredukować złożoność swoich pojazdów tam, gdzie nie przynosi to korzyści klientowi – w tym celu rozwój pojazdów już od pierwszego etapu będzie uwzględniał usprawniony proces produkcyjny. Producent premium będzie również kontynuował cyfryzację produkcji, na przykład dzięki rozwiązaniu Edge Cloud 4 Production wykorzystującemu lokalne serwery. Umożliwi to zastąpienie drogich komputerów przemysłowych, zmniejszenie nakładów na IT oraz zredukuje tzw. rollout oprogramowania i zmiany systemu operacyjnego. W przyszłości, w celu uproszczenia prac przy dużej zmienności produktu, Audi będzie też stosować inne nowe rozwiązanie – niezależny od cyklu montaż modułowy. Wirtualne planowanie montażu oszczędza zasoby materiałowe i umożliwia innowacyjną, elastyczną współpracę w różnych lokalizacjach.

Elastyczna i zrównoważona produkcja

By zapewnić sobie możliwość bardziej elastycznego reagowania na wahania popytu lub programu produkcyjnego, Audi jeszcze bardziej uelastyczni swoje procesy produkcyjne. „Chcemy tak ustrukturyzować zarówno produkt, jak i produkcję, by uzyskać optymalne korzyści dla naszych klientów” – kontunuuje Walker. W tym celu, na przykład nowe Audi Q6 e-tron będzie początkowo produkowane w Ingolstadt na tej samej linii co Audi A4 i A5. Następnie modele elektryczne będą stopniowo zastępować na liniach samochody spalinowe.

Audi od 2019 roku realizuje program ekologiczny Mission:Zero, którego założeniem jest zmniejszenie śladu węglowego związanego z produkcją i logistyką. Centralnym celem programu jest to, by do 2025 roku wszystkie zakłady produkcyjne Audi na świecie stały się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla netto. Fabryki Audi w Brukseli, w Győr, w Böllinger Höfe i w Neckarsulm zostały już pod tym kątem przekształcone. Program ochrony środowiska dotyczy także obszarów efektywnego wykorzystania zasobów i wody oraz ochrony i zachowania różnorodności biologicznej. Audi planuje do 2035 roku zmniejszyć o połowę dzisiejszą, ważoną ekologicznie wartość zużycia wody w swoich zakładach produkcyjnych. W 2018 roku Audi México stało się pierwszym na świecie producentem samochodów segmentu premium, który produkuje całkowicie bez ścieków. W zakładzie w Neckarsulm, w ramach pilotażowego projektu partnerskiego pomiędzy fabryką a sąsiadującą z nią miejską oczyszczalnią ścieków, stworzono obieg wody zmniejszający zapotrzebowanie na słodką wodę o ponad 70 procent.

Na drodze do stania się fabryką 360factory, Audi stawia sobie teraz jeszcze ambitniejsze, związane z produkcją, cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do roku 2030 przedsiębiorstwo zamierza zmniejszyć swój bezwzględny wpływ na środowisko w zakresie zużycia energii pierwotnej, emisji z elektrowni, ekwiwalentów CO2, zanieczyszczeń powietrza, lokalnego zagrożenia wód oraz ilości ścieków i odpadów o połowę, w porównaniu z danymi z roku 2018. Ważne kroki w kierunku osiągnięcia tego celu obejmują generowanie energii odnawialnej we własnym zakresie i stosowanie innowacyjnych technologii w celu stworzenia większej ilości cyrkularnych łańcuchów wartości, w których wykorzystywane zasoby są utylizowane w zamkniętych cyklach.

Atrakcyjne zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie

Audi 360factory będzie również prezentować markę i koncern jako atrakcyjnego, szczególnie w obszarze produkcji, pracodawcę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W ramach tego zaangażowania, Audi pracuje obecnie nad koncepcjami uelastycznienia godzin pracy, także w obszarach związanych z konkretnymi zmianami. Audi dba o to, by środowisko pracy i pokoje przerw były bardziej komfortowe dla pracowników. Dział Audi Production nie postrzega siebie wyłącznie jako producenta pojazdów, ale także jako twórcę technologii procesowych. „Chcemy być najlepszym pracodawcą zarówno dla naszych pracowników już zatrudnionych, jak i dla wszystkich kandydatów, studentów i profesjonalistów” – podkreśla Walker. „Nasza transformacja w 360factory będzie wymagała najlepszych umysłów, nawet w dyscyplinach nie kojarzonych powszechnie z produkcją, takich jak elektronika i rozwój oprogramowania.”

Zakład w Ingolstadt, jako pierwsza w pełni kompleksowa fabryka Audi 360factory, posłuży jako wzór dla transformacji dużych zakładów produkcyjnych koncernu na całym świecie. Pozostałe podążą drogą transformacji w ślad za nimi. „Przed nami jeszcze długa droga” – podsumowuje Walker. „Ale kierunek, w którym zmierzamy, i kroki, które należy podjąć, są jasno nakreślone i realizowane.”