Audi przedłuża gwarancję na nowe samochody oraz na pakiet Audi Extensive

Audi oferuje swym klientom przedłużenie gwarancji na nowe samochody. To ograniczone w czasie udogodnienie wchodzi w życie na wielu rynkach zbytu Audi na całym świecie, w tym na rynku polskim. Podjęcie takich środków spowodowane jest sytuacją, w której wielu klientów z powodu trwającej pandemii koronawirusa nie jest w stanie w odpowiednim czasie udać się do stacji serwisowej i zgłosić swe roszczenia gwarancyjne.

Przedłużenie gwarancji odnosi się do wszystkich nowych samochodów marki Audi wyprodukowanych w Europie, w Brazylii, Meksyku i w Indiach. W przypadku, gdy termin obowiązywania gwarancji podstawowej lub pakietu naprawczego Audi Extensive zakończy się w okresie pomiędzy 1 marca 2020 r., a 31 maja 2020 r., to świadczenie to zostanie przedłużone o dodatkowe 3 miesiące. Wspomniany powyżej dodatkowy 3 miesięczny okres będzie obowiązywał nie dłużej, niż do 31 sierpnia 2020 r.

„W tych trudnych czasach chcemy dotrzeć do naszych klientów i zapewniamy większą elastyczność przy ustalaniu wizyt w serwisie Audi” – mówi Horst Hanschur, wiceprezes ds. rozwoju handlu detalicznego i obsługi klienta. „Wiele spośród naszych stacji serwisowych na całym świecie jest wciąż zamkniętych lub dopiero się otwiera. W związku z tym dokonujemy korekt w wielu obszarach, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze możliwości interakcji z marką Audi, a także by zabezpieczyć przyszłość naszych salonów sprzedaży i stacji serwisowych.”

Wprowadzona regulacja dotyczy wyłącznie czasu obowiązywania gwarancji podstawowej lub pakietu naprawczego Audi Extensive. Ograniczenie dotyczące przebiegu kilometrów nie podlega żadnym zmianom. Zatem, jeżeli pakiet naprawczy Audi Extensive zakończy się w terminie pomiędzy 1 marca 2020 r. a 31 maja 2020 r. ze względu na przekroczenie przebiegu pojazdu, wówczas nie zostanie on przedłużony.

Wszystkie powyższe środki wprowadzone zostały jednorazowo, w związku
z okolicznościami wywołanymi przez pandemię koronawirusa. Środki te nie implikują żadnych zobowiązań prawnych w czasie obecnym, ani w przyszłości.