Aplikacja mobilna pomoże zrekrutować specjalistów do projektów

Nie tylko start-upy, ale także duże przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe chcą działać szybko, zwinnie i optymalnie kosztowo.  O przewadze konkurencyjnej zaczyna dziś decydować możliwość sprawnego zrekrutowania dobrych profesjonalistów na określony czas.       

Z danych raportu fundacji Startup Poland z 2016 roku wynika, że ponad połowa krajowych start-upów (dokładnie 59%) zatrudnia do 10 osób. Równocześnie aż 83% ankietowanych firm zadeklarowało, że w ciągu poprzednich 6 miesięcy zwiększyło liczbę swoich pracowników. Co jednak ciekawe, tylko niewielka część pracowników zatrudniona jest na umowę o pracę. 46% start-upów nie zatrudnia żadnego pracownika w tej formie, a u 42% stanowią oni jakąś część.

Większość start-upów, nie tylko w Polsce rozwijana jest przez początkowy zespół założycieli. Dosyć szybko jednak przychodzi taki moment, że do dynamicznego wzrostu i zeskalowania pomysłu, potrzeba dodatkowych rąk do pracy, najlepiej tych doświadczonych  i wykwalikowanych. A to na obecnym rynku pracy nie jest łatwe – mówi Piotr Nejman, jeden  z twórców aplikacji Profinaut, która pomaga w znalezieniu odpowiednich ludzi do projektów.

Potwierdza to raport ManpowerGroup „Niedobór Talentów”, według którego prawie połowa pracodawców w Polsce (45%) ma problemy z pozyskaniem pracowników. To najwyższy wynik w ostatnich 6 latach.

Pracownik do projektu

Ze współpracy projektowej i outsourcingu specjalistów coraz częściej korzystają nie tylko młode, małe firmy, ale również te największe. I to w coraz szerszym zakresie. Według raportu „The rise of the extended workforce” przygotowanego przez Accenture użycie zewnętrznych konsultantów będzie w przyszłości stanowiło główną przewagę konkurencyjną  w przedsiębiorstwach.

Według raportu udział kontraktów outsourcingowych firm z listy Fortune 100 podwoił się  w porównaniu do roku 2000. Na przykład w Protect&Gamble ponad 50% inicjatyw dotyczących nowych produktów rozpoczęło się dzięki inicjatywie zewnętrznych specjalistów. Według tego samego dokumentu wartość globalnego rynku outsourcingu estymowana jest na 6 bln USD
i ma rosnąć dalej.

– Dla małych i mikroprzedsiębiorstw normalna rekrutacja jest często nie tylko zbyt kosztowna  i długotrwała, ale również zorientowana na długoterminową współpracę ze wszystkimi jej wadami. Natomiast duże przedsiębiorstwa chcąc sprostać rosnącej konkurencji ze strony młodych i zwinnych firm muszą reorganizować swoją pracę, opierając się na projektach  realizowanych z wykorzystaniem zewnętrznych zasobów. Kierownicy projektów mogą w ten sposób elastycznie zarządzać kosztami i pracą sprawnie dostarczając wartość dla klientów zewnętrznych i wewnątrz organizacji – dodaje Adam Hazdra odpowiedzialny za rozwój Profinaut w Czechach.

Pomoże technologia

Na rynku można znaleźć co najmniej kilka rozwiązań – aplikacji, które pozwalają szybko  i skutecznie znaleźć specjalistów do projektów. Jedną z ostatnich propozycji skierowaną do rodzimych przedsiębiorców jest Profinaut, aplikacja stworzona przez Czechów, która niedawno weszła do Polski. W największym skrócie Profinaut to platforma łącząca pracowników korporacji, freelancerów i innych specjalistów, którzy szukają możliwości dodatkowego zarobku lub po prostu ciekawych projektów, z managerami projektów, kierownikami i innymi osobami, które potrzebują szybko i skutecznie pozyskać odpowiednie kompetencje.

Aplikacja dba nie tylko o łatwość i szybkość umówienia się na współpracę, ale również o jakość dostępnych kompetencji. Specjaliści oceniani są przez swoich dotychczasowych zleceniodawców na podstawie wykonanego projektu. Na platformie można np. skonsultować swoje plany strategiczne czy zapytać o poradę dotyczącą komunikacji PR czy marketingowej.