Amazon Lex i Amazon Polly – sztuczna inteligencja AWS po polsku  

AWS ogłasza dostępność popularnych rozwiązań konwersacyjnych oraz do budowy chatbotów Amazon Lex i Amazon Polly w języku polskim. Amazon Lex pozwala na budowanie interfejsów konwersacyjnych w dowolnej aplikacji z wykorzystaniem głosu i tekstu. Amazon Polly jest rozwiązaniem, które umożliwia łatwą konwersję tekstu na realistycznie brzmiącą mowę. Udostępnienie tych usług w języku polskim może znacznie ułatwić tworzenie narzędzi konwersacyjnych opartych o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w Polsce

Usługi tego typu już dzisiaj znajdują szerokie zastosowanie, m.in. w obsłudze klienta. Z inteligentnego asystenta opartego na usłudze Amazon Lex korzysta m.in. Dropbox. Rozwiązanie początkowo opracowane jako FAQ bot, jest obecnie w pełni angażującym botem konwersacyjnym wchodzącym w interakcję z użytkownikami
i pomagającym im w ich pracy.

Amazon Lex zapewnia automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR) do konwersji mowy na tekst oraz rozumienie języka naturalnego (NLU) w celu rozpoznawania intencji tekstu, aby umożliwić tworzenie aplikacji zapewniających większe zaangażowanie użytkowników i realistyczne interakcje konwersacyjne.

Z kolei z Amazon Polly korzystają m.in. autorzy i dostawcy treści, tacy jak Washington Post oraz USA Today Network. Wydawcy ci pozyskują nowe grupy odbiorców korzystających z ich treści w formie audio. Redaktor naczelna The Post, Kat Down Mulder podkreśla, że: „czytelnicy, którzy słuchali artykułów audio w naszych aplikacjach, angażowali się w nasze treści ponad trzy razy dłużej. Pełna integracja Amazon Polly z naszym ekosystemem wydawniczym to duży krok, który oferuje czytelnikom tę potężną i wygodną funkcję na dużą skalę, zapewniając jednocześnie wysokiej jakości i spójne wrażenia dźwiękowe na wszystkich naszych platformach dla naszych subskrybentów i czytelników”. Wydawca eksperymentował z kilkoma narzędziami, jednak dopiero Amazon Polly spotkał się z uznaniem subskrybentów ze względu na naturalność głosów.

Rozwiązania tego typu nie tylko wspierają firmy w automatyzacji obsługi klienta, ale również znajdują zastosowanie w sytuacjach kryzysowych – wykorzystywane były m.in. do pomocy uchodźcom z Ukrainy w naszym regionie: firma Deloitte w oparciu o Amazon Connect stworzyła automatyczne call center dla organizacji pozarządowych (więcej informacji: tutaj).

„Popularność rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję nieprzerwanie rośnie, co jest szczególnie widoczne w ostatnim czasie. Nasze usługi AI (z ang. Artificial Intelligence) łatwo zintegrować z dowolnymi aplikacjami. Systemy oparte na Amazon Lex rozumieją intencje, utrzymują kontekst i automatyzują proste zadania – od niedawna również po polsku. Co ważne, łatwo można je łączyć z innymi usługami AWS, aby wyszukiwać dane, wykonywać analizę biznesową, monitorować wydajność i nie tylko” – powiedział Tomasz Stachlewski, Head of Technology w AWS.

Pierwszym polskim językiem neuronowym Text-to-Speech (TTS) jest Ola. Głos Oli został zaprojektowany tak, aby brzmiał przyjaźnie i profesjonalnie, co sprawia, że można go stosować zarówno w interaktywnych systemach interakcji głosowych, jak do tworzenia wersji audio treści pisanych i edukacyjnych.

Amazon Lex i Polly, jak wszystkie usługi AWS, dostępne są bez żadnych kosztów z góry ani minimalnych opłat. Obecnie z obu usług można skorzystać w ramach oferty AWS Free Tier: 10 000 wiadomości tekstowych i 5 000 poleceń głosowych za darmo z Amazon Lex przez 12 miesięcy oraz 5 mln znaków miesięcznie za darmo przez rok z Amazon Polly.

Wojciech Gryciuk