AI wykrywa alergie

Polski system sztucznej inteligencji medycznej SkinLogic, stworzony do precyzyjnej, automatycznej analizy skórnych testów alergicznych, pomyślnie przeszedł badania kliniczne, co spowodowało, że może wspierać lekarzy w stawianiu diagnoz.Publikacja dotycząca prac nad jego tworzeniem została zamieszczona w czasopiśmie „Scientific Reports”. Prace nad nowatorskim rozwiązaniem diagnostycznym o nazwie SkinLogic prowadził multidyscyplinarny zespół naukowców złożony z inżynierów kierowanych przez prof. Roberta Nowaka z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej, specjalistów od multispektralnego obrazowania medycznego i lekarzy kierowanych przez prof. Jacka Stępnia ze spółki Milton Essex oraz prof. Karinę Jahnz-Różyk z Wojskowego Instytutu Medycznego. Projekt stanowił część większego programu badawczego dotyczącego wykorzystania sztucznej inteligencji do celów zautomatyzowanego przetwarzania obrazowych danych medycznych – IRFAN-Allergoscope.

Głównym przeznaczeniem SkinLogic jest automatyzacja odczytu skórnych testów alergicznych. System działa w oparciu o techniki multispektral- nego (wielowidmowego) obrazowania medycznego z wykorzystaniem widma w dalekiej podczerwieni (LWIR). Wykorzystana w urządzeniu głowica HYBRID II posiada unikalny układ sensorów, które w połączeniu z systemem sztucznej inteligencji dokładnie szacują nasilenie alergii, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka błędnego rozpoznania, do jakiego może dojść podczas diagnozy z użyciem standardowych metod, prowadzonej przez człowieka.