AI, cyberbezpieczeństwo i cyfrowe platformy wzmacniają konkurencyjność mniejszych firm

An analyst uses a computer and dashboard for data business analysis and Data Management System with KPI and metrics connected to the database for technology finance, operations, sales, marketing

To główne wnioski z badania CITE Research przeprowadzone na zlecenie Dassault Systemès wśród 1 tys. pracowników sektora technologicznego w USA, UK, Francji, Niemczech i Włoszech.

Ankieta prezentuje nie tylko główne trendy w zakresie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej, ale także wskazuje na związane z nimi luki kompetencyjne. Umiejętne ich wypełnienie pozwala startupom oraz firmom sektora SMB prześcignąć większe organizacje posiadające bardziej ugruntowane procesy oraz struktury korporacyjne.

Respondenci zostali zapytani m.in. o to, jak postrzegają narzędzia sztucznej inteligencji w miejscu pracy, o obawy związane z kwestiami cyberbezpieczeństwa, konsekwencje braku umiejętności w zakresie IT i cyberbezpieczeństwa, a także o poziom transformacji cyfrowej firm, w których pracują. Oto kluczowe wnioski wyłaniające się z raportu:

  • Sztuczna inteligencja radykalnie zmieni przemysł i społeczeństwo, ale ze względu na niewykorzystane możliwości i początkowe niezrozumienie pełnych korzyści płynących z AI, to startupy oraz małe i średnie firmy zyskają przewagę wykorzystując kluczowe możliwości obliczeniowe;
  • 84 proc. firm zezwala na używanie sztucznej inteligencji, a 68 proc. korzystało już z chatbotów, ale to inne, ważniejsze funkcje, takie jak projektowanie wspomagane maszynowo, integracje i uczenie maszynowe, mogą znacząco zwiększyć wydajność użytkowników;
  • 64 proc. respondentów zgadza się, że coraz trudniej jest znaleźć pracowników posiadających umiejętności niezbędne do konkurowania na rynku. 73 proc. ankietowanych jest zaniepokojonych kwestiami cyberbezpieczeństwa, ale tylko 40 proc. badanych firm posiada pracowników wyposażonych w umiejętności pozwalające zaadresować ten obszar;
  • Wśród konsekwencji braku umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa badanie wymienia: wyższe koszty produktów i usług, kwestie bezpieczeństwa, wolniejszy czas wprowadzania produktów na rynek i niższe przychody. Ujawnia to obszary, w których mniejsze firmy mogą poprawić swoje działanie dzięki zestawom odpowiednich kompetencji;
  • 87 proc. organizacji widzi przestrzeń do rozwoju procesów cyfrowej transformacji. Ponad jedna trzecia dużych firm postrzega koszty wdrożenia i konieczność zdobycia umiejętności zarządzania transformacją cyfrową jako bariery w jej przeprowadzeniu, co daje szansę mniejszym firmom na zdobycie kluczowych możliwości poprzez wykorzystanie platform cyfrowych.

– Chcieliśmy zbadać tematy, które aktualnie wpływają na naszą społeczność SOLIDWORKS i 3DEXPERIENCE Works. Trendy wyłaniające się z tej ankiety podkreślają wyjątkowe korzyści, na jakie mogą liczyć mniejsze firmy, jeśli postawią na zwinność, innowacyjność i współpracę – powiedział Gian Paolo Bassi, Senior Vice President, 3DEXPERIENCE Works, Dassault Systèmes. – Nasze aplikacje SOLIDWORKS, będące częścią portfolio 3DEXPERIENCE Works na platformie 3DEXPERIENCE, umożliwiają społeczności wykorzystanie mocy wirtualnych bliźniaków do osiągnięcia tych korzyści i odniesienia sukcesu we wszystkich aspektach ich działalności.

Wyniki badania znajdują swoje odzwierciedlenie w dyskusjach, warsztatach i kontaktach nawiązywanych podczas czterodniowego 3DEXPERIENCE World, corocznego wydarzenia Dassault Systèmes dedykowanego społeczności 3DEXPERIENCE Works i SOLIDWORKS, które odbyło się w Dallas (1-14 lutego 2024).