A może transfer ryzyka?

Marta Paruch Chubb

Sposobem zapobiegania konsekwencjom finansowym incydentów bezpieczeństwa jest np. transfer części ryzyka na ubezpieczyciela. Sprawdzane są wtedy zasady bezpieczeństwa IT, zarządzania ryzykiem i tzw. higiena informatyczna firmy. Mimo że polisa nie jest remedium na wszelkie problemy, może zmniejszyć ponoszone przez firmę konsekwencje. Ubezpieczyciel może bowiem wziąć na siebie część ryzyka poprzez pokrywanie kosztów prawników w przypadku roszczeń pokrzywdzonych w związku z ujawnieniem ich danych niezgodnie z przepisami prawa wraz z zapłatą kar administracyjnych nałożonych przez organy regulacyjne, kosztów doradców PR i informatyków śledczych.