70 proc. liderów biznesowych wolałoby, aby to sztuczna inteligencja podejmowała za nich ich decyzje

Ludzie czują się przytłoczeni i mają zbyt małe kwalifikacje, aby wykorzystywać dane do podejmowania decyzji, a to szkodzi ich jakości życia i wynikom biznesowym - wynika z  badania "The Decision Dilemma" przeprowadzonego przez Oracle i Setha Stephensa-Davidowitza, autora bestsellerów, współpracownika dziennika New York Times

W badaniu obejmującym ponad 14 tys. pracowników i liderów biznesu w 17 krajach stwierdzono, że ludzie mają trudności z podejmowaniem decyzji w życiu osobistym i zawodowym w czasach, gdy są zmuszani do podejmowania większej liczby decyzji niż kiedykolwiek wcześniej.

Liczba podejmowanych decyzji mnoży się, a więcej danych nie pomaga

Ludzie są przytłoczeni ilością danych, co zmniejsza zaufanie, komplikuje decyzje i negatywnie wpływa na jakość ich życia.

 • 74 proc. badanych twierdzi, że liczba decyzji, które podejmują każdego dnia, wzrosła 10-krotnie w ciągu ostatnich trzech lat, a 78 proc. stwierdza, że jest bombardowanych większą ilością danych z większej liczby źródeł niż kiedykolwiek wcześniej.
 • 86 proc. twierdzi, że ilość danych znacznie komplikuje decyzje w ich życiu osobistym i zawodowym, a 59 proc. przyznaje, że staje przed dylematem decyzyjnym – nie wiedząc jaką decyzję podjąć – więcej niż raz każdego dnia.
 • 35 proc. nie wie, którym danym lub źródłom zaufać, a 70 proc. zrezygnowało z podjęcia decyzji, ponieważ ilość danych była zbyt wielka.
 • 85 proc. osób twierdzi, że ta niezdolność do podejmowania decyzji ma negatywny wpływ na jakość ich życia. Powoduje to wzrost niepokoju (36 proc.), utratę możliwości zawodowych (33 proc.) i niepotrzebne wydatki (29 proc.).
 • W rezultacie 93 proc. z nich zmieniło sposób podejmowania decyzji w ciągu ostatnich trzech lat. 39 proc. korzysta teraz tylko z zaufanych źródeł, a 29 proc. polega wyłącznie na przeczuciach.

Trudności w podejmowaniu decyzji powodują zakłócenia organizacyjne

Liderzy biznesowi chcą, aby dane były pomocne i wiedzą, że mają one kluczowe znaczenie dla sukcesu ich organizacji, jednak w ich opinii nie dysponują narzędziami, które pozwoliłyby im odnieść sukces – zmniejsza to ich pewność siebie i zdolność do podejmowania decyzji w odpowiednim czasie.

 • 85 proc. liderów biznesowych doświadczyło stresu decyzyjnego – mając poczucie winy, żałując lub kwestionując niektóre decyzje, które podjęli w ciągu ostatniego roku – a 93 proc. uważa, że dostęp do odpowiedniego rodzaju inteligencji decyzyjnej może zadecydować o sukcesie organizacji.
 • 97 proc. oczekuje pomocy ze strony danych. W idealnym świecie chcieliby, aby dane pomagały im: podejmować lepsze decyzje (44 proc.), zmniejszać ryzyko (41 proc.), podejmować szybsze decyzje (39 proc.), więcej zarabiać (37 proc.) i planować procedury na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń (29 proc.).
 • 72 proc. przyznaje, że zbyt wielka ilość danych i brak zaufania do nich powstrzymały ich przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, a 89 proc. uważa, że rosnąca liczba źródeł danych ograniczyła sukces ich organizacji.
 • Zarządzanie różnymi źródłami danych wymagało dodatkowych zasobów do ich zebrania (40 proc.), sprawiło, że podejmowanie strategicznych decyzji było wolniejsze (36 proc.) i wprowadziło więcej możliwości popełnienia błędu (26 proc.).
 • Liderzy biznesowi nie wierzą, że najczęściej stosowane obecnie podejście do danych i analityki odpowiada na te wyzwania. 77 proc. twierdzi, że pulpity i wykresy, które otrzymują, nie zawsze odnoszą się bezpośrednio do decyzji, które muszą podjąć, a 72 proc. uważa, że większość dostępnych danych jest naprawdę pomocna tylko dla informatyków lub naukowców zajmujących się danymi.
 • Liderzy biznesowi wierzą, że odpowiednie dane i spostrzeżenia mogą pomóc im w podejmowaniu lepszych decyzji w zakresie HR (94 proc.), finansów (94 proc.), łańcucha dostaw (94 proc.) i doświadczeń klienta (93 proc. ).

Dane muszą być istotne dla podejmowanych decyzji, w przeciwnym razie będą ignorowane

Zbieranie i interpretowanie danych doprowadziło liderów biznesowych do punktu krytycznego w czasie, gdy jednocześnie wzrasta presja na nich wywierana.

 • 70 proc. badanych twierdzi, że problemy związane z koniecznością gromadzenia tak dużej ilości danych i ich interpretacji są dla nich zbyt wielkie.
 • Jest to szczególnie widoczne w świecie biznesu. 78 proc. liderów biznesowych twierdzi, że ludzie często podejmują decyzje, a następnie szukają danych, które je uzasadniają, 74 proc. pracowników uważa, że firmy często przedkładają opinię najwyżej opłacanej osoby nad obiektywne dane, a 24 proc. uważa, że większość decyzji podejmowanych w biznesie nie jest racjonalna.
 • Sytuacja jest tak trudna, że 64 proc. badanych – z tego 70 proc. liderów biznesowych – wolałoby, aby wszystkie te trudności po prostu zniknęły i aby decyzje podejmował za nich jakiś rodzaj sztucznej inteligencji.
 • Pomimo frustracji związanych z danymi w ich osobistym i zawodowym świecie, ludzie wiedzą, że bez danych ich decyzje byłyby mniej dokładne (44 proc.), mniej udane (27 proc.) i bardziej podatne na błędy (39 proc.).
 • Ludzie wierzą również, że organizacja, która wykorzystuje technologię do podejmowania decyzji opartych na danych, jest bardziej godna zaufania (79 proc.), odniesie większy sukces (79 proc.), jest firmą, w którą chętniej zainwestują (76 proc.), z którą będą współpracować (77 proc.) i dla której chcą pracować (78 proc.).