Prawdziwa przedsiębiorczość w praktyce

Nazwa – Wizja Rozwoju – budzi pozytywnie skojarzenia z planami, jakie udało się zrealizować inicjatorom pomorskiego Forum. Stworzyli ważną konferencję gospodarczą na północy kraju, podczas gdy wcześniej wszystkie duże kongresy o charakterze ogólnopolskim odbywały się na południu – w Krynicy, Katowicach, czy też w Jesionce.

Podczas jednego z nich premier Mateusz Morawiecki zapytał żartobliwie, czy północ nie zazdrości południu tych ważnych wydarzeń? Słowa te zainspirowały do działania ówczesną posłankę kadencji 2015-19 Małgorzatę Zwiercan i wykładowcę akademickiego dr. inż. Andrzeja Michalaka. Choć zadanie, jakie sobie wyznaczyli, było karkołomne, okazało się realne.

Inspiracja premiera

Od strony organizacyjnej dużą aktywnością wykazało się środowisko Solidarności Walczącej. Prace ruszyły jesienią 2017 roku. Było bardzo mało czasu, by przygotować pierwsze Forum zaplanowane na połowę kolejnego roku. Szybko sformowano kompetentny zespół, który zajął się poszczególnymi zadaniami. Powołano fundację celową Wizja Rozwoju, której fundatorką została Małgorzata Zwiercan, pełniąca dziś funkcję komendantki OHP. Organizatorzy porozumieli się z władzami Gdyni, że Forum odbędzie się w obiektach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Niewątpliwie silny impuls do działania stanowiło dla nich pozyskanie patronatu Prezesa Rady Ministrów i świadomość, że na północy Polski jest wiele firm, na które mogą liczyć – porty, stocznie, przemysł morski, paliwowy i chemiczny.

Choć agendę opracowano w rekordowym tempie, dobrze się sprawdza do dziś – zapewne dlatego, że powstawała w ramach konsultacji z szerokim gronem ekspertów. Pierwszego – z dwóch dni kongresu – odbywa się gala połączona z wręczeniem nagród gospodarczych w siedmiu kategoriach reprezentujących główne działy polskiej gospodarki oraz specjalnego wyróżnienia organizatorów Forum. Kapituła wyłaniająca kandydatów zwraca się do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, organizacji przedsiębiorców i uczelni prosząc o wskazanie najbardziej wyróżniających się podmiotów. Następnie analizuje zebrane informacje i wybiera po 3 podmioty, nominowane do nagród w poszczególnych kategoriach. Zwycięzcy otrzymują prestiżowe Nagrody Gospodarcze Forum Wizja Rozwoju.

Panele i hackathon

Sztandarowymi blokami tematycznymi pierwszej edycji były energetyka i gospodarka morska. Warto wyjaśnić, że na każdy blok składało się kilka zagadnień, które prezentowano podczas godzinnych paneli. Co ciekawe – już w 2018 roku podczas Forum pojawił się wątek srebrnej, czyli senioralnej gospodarki. Problematyka ta, o czym często się zapomina, dotyczy kilku milionów Polaków. Ale pamiętają o nich twórcy pomorskiej konferencji.

Jednocześnie organizatorzy stawiają na tematykę nowoczesnych technologii. Podczas konferencji rozgrywany jest hackathon, czyli 24-godzinny maraton projektowania, podczas którego informatycy stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu. Z roku na rok ranga hackathonu rośnie, pojawiają się na nim coraz lepsze zespoły informatyków.

Podczas paneli wiele mówi się nie tylko o znaczeniu wdrażania nowoczesnych technologii do przemysłu, ale też o odkryciach dokonywanych na polskich uczelniach. Ale nowe idee rodzą się nie tylko w środowisku akademickim, coraz częściej na Forum pojawiają się twórcy pionierskich start-upów, dla których stanowi to możliwość zaprezentowania swoich pomysłów przedstawicielom dużych firm.

Należy podkreślić, że już w pierwszej edycji wzięło udział około 400 ekspertów i 80 moderatorów. Nie trzeba dodawać, jak duże było to wyzwanie organizacyjne.

Efekt skali

Skalę Forum z 2018 roku dobrze ilustruje sprawnie zrealizowany plan stu debat na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W kolejnym roku różnego typu wydarzeń było jeszcze więcej i byłoby tak dalej, gdyby nie to, że wiosną 2020 roku wybuchła pandemia…

Już podczas pierwszej edycji pojawiło się tylu gości, że nie zmieściliby się w obiektach PPNT, gdyby władze miasta Gdynia nie wyraziły zgody na skorzystanie z położonej w pobliżu hali widowiskowo sportowej.

Nic więc dziwnego, że organizatorzy zaczęli się zastanawiać, nad zmianą lokalizacji. Zwrócili się w tej sprawie do komendanta gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej prof. Tomasza Szubrychta, który wyraził zgodę na zorganizowanie kolejnego Forum na terenie uczelni. Machina przygotowań ruszyła ponownie.

Panele planowano według przyjętego klucza. W każdym z nich brał udział przedstawiciel ministerstwa, który zajmuje się określoną tematyką i posiada wiedzę, na temat planów legislacyjnych. Kolejni uczestnicy paneli to przedstawiciele świata nauki, biznesu i mediów. I tak powstał model, który dobrze funkcjonował w czasie kolejnych edycji. Również niektóre tematy paneli wracały – np. kwestia, jak Polska gospodarka wpisuje się w silną sieć powiązań geopolitycznych. Choć nikt nie mógł przewidzieć wojny w Ukrainie, regularnie pojawiał się problem uniezależnienia Polski i Europy od gazu z Rosji. Inne ciekawe wątki dotyczyły inwestycji infrastrukturalnych takich jak Via Carpatia. Okazuje się, że dzięki niej przeładunki w portach niemieckich, np. w Hamburgu, mogą zmniejszyć awet o 20% na rzecz Gdańska i Gdyni.

Sposób na pandemię

Niestety, organizacja trzeciego i czwartego forum oznaczała zderzenie z obiektywnymi trudnościami, jakie wygenerował COVID. Z planowanej końcówki czerwca trzeba je było przesunąć na sierpień. Organizacja konferencji nie była łatwa, wymagała spełnienia przeróżnych zaleceń sanitarnych. Goście poruszali się w maseczkach, dezynfekowali ręce itp. Podobnie, czwartą edycję przeniesiono na koniec sierpnia. Gala odbyła się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ze względu na ograniczenia sanitarne uczestnicy siedzieli daleko od siebie w dużej przestrzeni, w większości wyłączonej z możliwości użytkowania.

Nietrudno się domyślić, że podczas obrad dużo uwagi poświęcono działaniu przedsiębiorstw w warunkach lock downu i temu, jak spółki postrzegały swoją przyszłość, przede wszystkim w kontekście utrzymania miejsc pracy oraz inwestycji.

Warto podkreślić, że w 2020, jak 2021 roku bardzo silnie podczas Forum został zaakcentowany temat morskiej energetyki wiatrowej. Zaprezentowano ideę tego arcyważnego projektu, jak również regulacje prawne i zagadnienia techniczne związane z instalacją wiatraków na morzu. Po raz pierwszy można było bardzo szeroko i dokładnie zapoznać się z przygotowaniami do inwestycji, która zapewni Polsce znaczący udział energii z odnawialnych źródeł.

W tym roku temat morskiej energetyki wiatrowej poszerzony zostanie o zabezpieczenie samej inwestycji, z czym wiąże się ochrona naszych granic na Bałtyku. Głównym tematem piątego Forum będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo – począwszy od żywności, a kończąc na obronie kraju.

Niekwestionowany sukces, jaki odnieśli twórcy najważniejszej konferencji na północy kraju, pokazuje, co oznacza prawdziwa przedsiębiorczość w praktyce. Nie trzeba milionowych nakładów, żeby stworzyć od podstaw sprawnie działający mechanizm ekonomiczny, pod warunkiem, że ma się dobry pomysł oraz chęć i umiejętności, żeby go zrealizować.

Partnerem Generalnym Forum Wizja Rozwoju jest PKN Orlen. Partnerem Strategicznym jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerzy Główni: Totalizator Sportowy Sp. z o. o., Energa S.A. Grupa Orlen, Grupa LOTOS S.A. oraz Fundacja KGHM Miedź S.A., która jest Partnerem Głównym i Partnerem Hackhatonu. Partnerzy +: PGNiG, PKP Polskie Linie Kolejowe, PFR Polski Fundusz Rozwoju S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Węglokoks S.A.