10 lat Cisco Kraków

Jacek Przybylski, Cisco Kraków Site Lead

Cisco Global Services Center w Krakowie rozpoczyna 10. rok działalności z nowym dyrektorem oddziału, którym został Jacek Przybylski

Krakowski oddział firmy świadczy usługi zarówno techniczne, jak i biznesowe na rzecz klientów, partnerów i pracowników Cisco w wielu grupach funkcjonalnych, w tym Customer Experience, Finance i Operations. Obecnie w Cisco Kraków pracuje ok. 2,2 tys. osób. Jako szef placówki Jacek Przybylski będzie nadzorował działalność całego oddziału w Krakowie we wszystkich grupach funkcjonalnych. Będzie również reprezentował Cisco Kraków na zewnątrz i wewnątrz firmy.

Jacek Przybylski dołączył do Cisco w sierpniu 2021 r., przechodząc z firmy Atos, gdzie przez 16 lat pełnił różne stanowiska, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym. Posiada ogromne doświadczenie zdobyte w obszarze usług IT i inżynierii. Ukończył Politechnikę Bydgoską na kierunku Telekomunikacja, a następnie uzyskał certyfikat Gold for Manager Program w HEC School of Business w Paryżu.

Funkcję Cisco Kraków Site Lead przejmuje od Ramona Tancinco, który pełnił ją przez ostatnie 5 lat. Ramon Tancinco awansował niedawno na stanowisko dyrektora Cisco Digital Enterprise Services (IT) w regionie EMEAR. Pozostaje w Krakowie i nadal będzie zasiadał w zarządzie krakowskiego oddziału.

Bezpieczeństwo, rozwój oprogramowania i innowacje

– Moje priorytety dla Cisco w Krakowie skupiają się na trzech obszarach: kontynuacja rozwoju tej lokalizacji, nie tylko pod względem wielkości zatrudnienia, ale przede wszystkim pod względem dojrzałości naszych zespołów i dojrzałości kompetencyjnej; przesunięcie Cisco Kraków jeszcze wyżej w łańcuchu wartości poprzez dodanie nowych kompetencji i wyspecjalizowanych funkcji strategicznych dla Cisco, również w zaawansowanych obszarach inżynierii, a także pielęgnowanie unikalnej kultury Cisco Kraków, polegającej na inkluzywności, różnorodności i działaniu na rzecz lokalnej społeczności – powiedział Jacek Przybylski. – Cyberbezpieczeństwo, rozwój oprogramowania i innowacje są dla nas w Krakowie obszarami kluczowymi. Naszym celem jest nie tylko rozwijanie się zgodnie z kierunkiem transformacji Cisco, ale także bycie na jej czele. Na terenie naszego kampusu znajduje się jedyne w regionie EMEAR Centrum Operacji Bezpieczeństwa Cisco (Security Operations Center – SOC) oraz zespół 300 specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem cyfrowym. Niedawno staliśmy się również centrum dla akwizycji Cisco, takich jak AppDynamics i ThousandEyes, zapewniając wsparcie inżynierii oprogramowania dla naszych klientów w całym regionie EMEAR, pomagając im działać we współczesnym środowisku IT skoncentrowanym na aplikacjach. Posiadamy także 20 patentów opracowanych przez naszych inżynierów w Krakowie, które albo już są, albo wkrótce zostaną wdrożone w naszych produktach i usługach.

Największe centrum Cisco CX w Europie

Ponad 70 proc. wszystkich pracowników Cisco Kraków należy do organizacji Customer Experience (CX) & Operations, co czyni Kraków największym centrum CX dla Cisco w regionie EMEAR.

Zespół CX pomaga klientom Cisco zmaksymalizować wartość biznesową wykorzystywanej przez nich technologii, koncentrując się na kilku kluczowych obszarach:

  • Wsparcie techniczne dostarczane przez światowej klasy ekspertów i oparte na wiedzy zgromadzonej podczas rozwiązywania milionów problemów technicznych na całym świecie każdego roku.
  • Proaktywne zarządzanie, monitorowanie, optymalizacja i ochrona środowisk IT w celu skrócenia czasu uzyskania korzyści.
  • Zaangażowanie ekspertów w zakresie nowych technologii, od strategii i projektu po wdrożenie, przy minimalizacji ryzyka.

Prawdziwie hybrydowe środowisko pracy

Od sierpnia 2021 r. Cisco wdraża hybrydowy model pracy dla każdego pracownika. Niezależnie od tego, czy oznacza to pracę przez pięć dni w tygodniu w domu i spotykanie się z zespołem raz na jakiś czas, czy też przebywanie w biurze przez pięć dni w tygodniu z wykorzystaniem dostępnych w nim technologii do łączenia się z kolegami z całego świata, czy też wszystkie scenariusze „pomiędzy” – każdy pracownik Cisco ma swobodę wyboru hybrydowego modelu pracy. Dotyczy to również 2200 osób pracujących w Krakowie.

– Praca to nie miejsce, do którego się udajemy, ale to, co robimy. W przeprowadzonym niedawno badaniu, ponad 80 proc. pracowników Cisco stwierdziło, że preferuje pracować 3-5 dni w tygodniu w domu, a nasz hybrydowy model pracy – Wielki Eksperyment Hybrydowy, jak go nazywamy – na to pozwala. Pracownicy Cisco w Polsce również korzystają z tej możliwości – powiedziała Jolanta Nowak, People and Communities Leader, Cisco Poland and CX Centers EMEAR. – Naszą ambicją jest nie tylko utrzymanie się w czołówce rankingu Great Place to Work, ale także miano najlepszego hybrydowego miejsca pracy.

opr. Wojciech Gryciuk